Προσωπικά Δεδομένα

Αποστολή σε φίλο

Ισχύει από 25-05-2018 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ALTER EGO ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με εσάς. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας μας αποτελεί για...

Ισχύει από 25-05-2018

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Η ALTER EGO ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με εσάς. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας μας αποτελεί για την εταιρία μας θέμα μείζονος σημασίας στη σχέση εμπιστοσύνης στην οποία αποσκοπούμε να δημιουργήσουμε μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη και των υπηρεσιών μας. Η συλλογή και η επεξεργασία στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα, διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 και την ελληνική νομοθεσία.

Mέσα από τα κατωτέρω αναφερόμενα αποσκοπούμε στην ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη για τον τρόπο που συλλέγουμε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, το είδος αυτών, τον λόγο για τον οποίο τα συλλέγουμε, ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά και για το πώς φροντίζουμε την διασφάλιση αυτών των δεδομένων

Πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο.

Όπως αποτυπώνεται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και στην Πολιτική Cookies, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας απευθύνονται προς ένα γενικό κοινό, δεν στοχεύουν τα παιδιά και δεν συλλέγουν εν γνώσει τους προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφαρμόζεται προς όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας ως προς την συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών από την ALTER EGO A.E. (π.χ. πληροφορίες που ορίζουν συγκεκριμένο πρόσωπο όπως πλήρες ονοματεπώνυμο ή ηλεκτρονική διεύθυνση).

2. ΓΕΝΙΚΑ

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παραθέτει το είδος των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Όταν μας παρέχετε οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα σας, τη διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες αυτές με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της Παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή ιστοσελίδες.

3. ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της ALTER EGO, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να είναι προσωπικής φύσης. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την ανάλυση οθόνης, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις του, τις ώρες πρόσβασης και το URL αναφοράς σας. Αν χρησιμοποιείτε κάποια φορητή συσκευή, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθμίσεις της και την τοποθεσία σας.

Η ALTER EGO διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα, παρακαλούνται οι χρήστες να επισκεφτούν τη σελίδα της Πολιτικής Χρήσης των cookies.

Αν επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάποια από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμο σας, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email και την διεύθυνση Πρωτοκόλλου Internet.

Αν υποβάλετε βιογραφικό προς αξιολόγηση θα συλλέξουμε το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email και την διεύθυνση Πρωτοκόλλου Internet καθώς και ό,τι στοιχεία έχετε περιλάβει στο βιογραφικό σας.

  1. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς, π.χ. όταν επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση) ή όταν αποστέλλετε βιογραφικό σημείωμα (π.χ. όνομα, επίθετο, τηλέφωνο κ.λ.π) καθώς από την περιήγησή και χρήση των υπηρεσιών μας, όπως είναι η IP διεύθυνση και η χρησιμοποίηση cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη.

  1. ΧΡΗΣΗ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με τους πελάτες της, την προστασία των συναλλαγών και την ενημέρωση των πελατών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η Εταιρία δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών σε όλα τα τμήματα της ίδιας Εταιρίας, στα τμήματα των εταιριών που ανήκουν στον Όμιλο Εταιριών Ευρωπαϊκή Πίστη, καθώς και σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, σε φυσικά πρόσωπα της ίδιας εταιρίας ή σε οποιονδήποτε άλλον αποδέκτη απαιτείται εκ του Νόμου και των παραδεδεγμένων γενικών κανόνων αποδοχής κινδύνων για τη διεκπεραίωση της συνεργασίας ή για στατιστικούς λόγους. Επίσης, η Εταιρία δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα για την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται διαβίβαση τυχόν προσωπικών δεδομένων ειδικής κατηγορίας σε οποιονδήποτε τρίτο.

  1. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία τηρεί και επεξεργάζεται μηχανογραφικό αρχείο προσωπικών δεδομένων, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία που οι χρήστες οικειοθελώς δηλώνουν. Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διαφύλαξη της ασφάλειας παροχής των παρεχομένων Υπηρεσιών και της τήρησης του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν στους χρήστες. Τα κέντρα δεδομένων μας όπου αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται στην Ελλάδα.

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην περίπτωση που εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για μία εκ των υπηρεσιών που προσφέρουμε η ALTER EGO θα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα τρία ετών.

Σε περίπτωση που συμβληθείτε μαζί μας τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τις τυχόν εποπτευόμενες δημόσιες διαχειριστικές αρχές καθώς .

Σε περίπτωση που έχετε αποστείλει βιογραφικό για κάποια θέση εργασίας που έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της ALTER EGO αλλά δεν επιλεγείτε τελικά για την εν λόγω θέση, το βιογραφικό σας θα διατηρηθεί στην βάση δεδομένων βιογραφικών προς μελλοντική χρήση για τρία χρόνια

Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος που ορίζεται ανωτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται χωρίς επιπλέον ενημέρωση.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε το δικαίωμα τα αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς κάποια χρέωση. Ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας πριν σας δώσουμε αυτά τα δεδομένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να επιτρέψουμε την πρόσβαση σε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα. Για παράδειγμα, αν τα προσωπικά σας δεδομένα σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων ή για νομικούς λόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορείτε να αποκτήσετε τα δεδομένα αυτά.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση – επικαιροποίηση των στοιχείων σας και η ALTER EGO Α.Ε. θα προβεί στην άμεση διόρθωση τους.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις που οι ισχύουσες νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις απαιτούν την υποχρεωτική διατήρηση δεδομένων, ενδέχεται να απαγορεύεται η διαγραφή των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη παύση επεξεργασίας από τηνALTER EGO Α.Ε. των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις που οι ισχύουσες νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις απαιτούν την υποχρεωτική επεξεργασία των δεδομένων, ενδέχεται να μην μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα σας.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας από τηνALTER EGO Α.Ε. των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις που οι ισχύουσες νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις απαιτούν συγκεκριμένο είδος επεξεργασίας των δεδομένων, ενδέχεται να μην μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα σας.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο φορέα/οργανισμό. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω νομικών και φορολογικών υποχρεώσεων της ALTER EGO Α.Ε. ενδέχεται να μην μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα σας.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έγινε διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων από την ALTER EGO Α.Ε. με αποτέλεσμα να υποστείτε υλική ή όχι ζημία, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, επικοινωνήστε με την ομάδα απορρήτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ alter-ego.gr ή γράψτε μας στη διεύθυνση: Φιλελλήνων 35 Χαλάνδρι Τ.Κ. 15232

  1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H ALTER EGO Α.Ε. μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής στην κορυφή της παρούσας Πολιτικής για να δείτε πότε η παρούσα Πολιτική, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική. Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας, ώστε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε επιλογή για την μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΣ
EUROBANK
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
DUPONT
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
BRISTOL-MYERS SQUIBB
CARGLASS
NEOTEX
ELETSON
INTER PARTNER ASSISTANCE
KEYTOURS
SINGULAR LOGIC
ATHENS HEART
SARANTIS
ΝΕΑ ΟΔΟΣ
KPMG
MACCANN
SARMED
ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ