Διοικητικό Συμβούλιο

Αποστολή σε φίλο

Το Δ.Σ. χαράσσει την εταιρική πολιτική και διασφαλίζει ότι η διοίκηση εφαρμόζει ορθά την εταιρική στρατηγική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων της ALTER EGO Α.Ε. Απαρτίζεται από τα κάτωθι πρόσωπα:

Πρόεδρος: κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος (Διευθύνων Σύμβουλος της "Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ")

Διευθύνων Σύμβουλος ALTER EGO A.E.: κ. Γεώργιος Κωνσταντινίδης (Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της "Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ")

Αντιπρόεδρος: κ. Στέφανος Βερζοβίτης (Γενικός Διευθυντής ΔΟΥ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της "Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ")

Διευθυντής Λογιστηρίου της  "Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ": Βαξεβάνης Χαράλαμπος

Διευθύνων Σύμβουλος "Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management  ΑΕΔΑΚ": Θωμάς Κωνσταντινίδης

Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας της "Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ": Χρόνης Θεόδωρος

Γενική Διευθύντρια ALTER EGO A.E.: Ανθή Ηλιοπούλου

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΣ
EUROBANK
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
DUPONT
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
BRISTOL-MYERS SQUIBB
CARGLASS
NEOTEX
ELETSON
INTER PARTNER ASSISTANCE
KEYTOURS
SINGULAR LOGIC
ATHENS HEART
SARANTIS
ΝΕΑ ΟΔΟΣ
KPMG
MACCANN
SARMED
ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ