Διοικητικό Συμβούλιο

Αποστολή σε φίλο

Το Δ.Σ. χαράσσει την εταιρική πολιτική και διασφαλίζει ότι η διοίκηση εφαρμόζει ορθά την εταιρική στρατηγική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων της ALTER EGO Α.Ε. Απαρτίζεται από τα κάτωθι πρόσωπα:

Πρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος: κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος (Διευθύνων Σύμβουλος της "Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ")

Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος: κ. Γεώργιος Κωνσταντινίδης (Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της "Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ")

Αντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος: κ. Στέφανος Βερζοβίτης (Γενικός Διευθυντής ΔΟΥ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της "Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ")

Μη εκτελεστικό μέλος: κ. Βαξεβάνης Χαράλαμπος (Διευθυντής Λογιστηρίου της  "Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ")

Μη εκτελεστικό μέλοςκ. Θωμάς Κωνσταντινίδης (Διευθύνων Σύμβουλος "Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management  ΑΕΔΑΚ")

Μη εκτελεστικό μέλος: κ. Χρόνης Θεόδωρος (Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας της "Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ")

Εκτελεστικό μέλος: κ. Ανθή Ηλιοπούλου (Γενική Διευθύντρια ALTER EGO A.E.)


Δειτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας της Εταιρίας εδώ.

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΣ
EUROBANK
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
DUPONT
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
BRISTOL-MYERS SQUIBB
CARGLASS
NEOTEX
KEYTOURS
SINGULAR LOGIC
ATHENS HEART
KPMG
MACCANN