Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Αποστολή σε φίλο

Η εταιρία μας θέτει ως προτεραιότητα τη συνεισφορά στο οικοσύστημα και στο κοινωνικό σύνολο.

H λειτουργία της ALTER EGO A.E. διέπεται από ισχυρό αίσθημα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το οποίο αποτελεί εφαλτήριο για βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομική ευημερία.

Κατά την επιχειρηματική της δραστηριότητα δίνει ιδιαίτερη σημασία:
- στην εταιρική διακυβέρνηση  και επιχειρηματική ηθική
- στο ανθρώπινο στοιχείο που ορίζει την παραγωγική της διαδικασία
- στη συμβολή στο κοινωνικό σύνολο και το αντίκτυπο των υπηρεσιών της σε αυτό
- στην αναγνώριση και υπεύθυνη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών των υπηρεσιών της και των λειτουργικών της διαδικασιών.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, με βάση την κύρια εμπορική της δραστηριότητα και κινούμενη στα όρια ενός ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένου ομίλου σε θέματα εταιρικής ευθύνης, η ALTER EGO A.E. χαράσσει στρατηγική  και αναλαμβάνει δράσεις. Συγκεκριμένα:

- προάγει το αίσθημα της επιχειρηματικής ηθικής και διαφάνειας
- σέβεται τη διαφορετικότητα των ανθρώπων της (φύλο, θρησκεία, εθνικότητα κ.ά.)
- προστατεύει και υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ανθρώπων
- στηρίζει τη νέα επιχειρηματικότητα
- στηρίζει ευπαθείς ομάδες ανθρώπων
- συνδράμει σε πολιτιστικές δράσεις
- κάνει ορθή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων της, δίνοντας προτεραιότητα στην ανακύκλωση
- κάνει σωστή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

 
Η ALTER EGO Α.Ε. στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με ευαισθησία και ανθρωπιά, συνδράμει στην πολύπλευρη δράση του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού», πάντα ανιδιοτελώς, προσφέροντας τις υπηρεσίες της όσον αφορά σε τεχνικές εργασίες, υπηρεσίες καθαρισμού κ.ά. στα σπίτια του Οργανισμού.

 

Μία ακόμη πρωτοβουλία της ALTER EGO Α.Ε. είναι η συνδρομή της στο Σύλλογο Φίλων παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», προσφέροντας μέρος των εσόδων της από την ανακύκλωση του χαρτιού πελατών της για τις ανάγκες του Συλλόγου, στηρίζοντας έτσι έμπρακτα το πολύπλευρο έργο του.
ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΣ
EUROBANK
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
DUPONT
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
BRISTOL-MYERS SQUIBB
CARGLASS
NEOTEX
ELETSON
INTER PARTNER ASSISTANCE
KEYTOURS
SINGULAR LOGIC
ATHENS HEART
SARANTIS
ΝΕΑ ΟΔΟΣ
KPMG
MACCANN
SARMED
ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ