Εξοικονόμηση ενέργειας

Αποστολή σε φίλο

Συμβάλλουμε στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης των πελατών μας μέσα από τις υπηρεσίες μας.

H ΑLTER EGO Α.Ε. συμβάλλει στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης των πελατών της, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω:

 • Προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου
 • Οικονομική μελέτη (σκοπιμότητας) και συγκριτική ανάλυση των παρεμβάσεων (κόστος επένδυσης – εξοικονόμηση – απόσβεση)
 • Εκπόνηση τεχνικών μελετών και σύνταξη προδιαγραφών
 • Συνολική διαχείριση και επίβλεψη των έργων (total project management)
 • Συνεχής παρακολούθηση, μέτρηση και αναφορά της ενεργειακής απόδοσης (real-time monitoring & reporting)
 • Διαχείριση προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης και ρύθμισης του εξοπλισμού
 • Πιστοποίηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας κατά τα διεθνή πρότυπα
 • Τεχνική τεκμηρίωση (manuals) και εκπαίδευση προσωπικού / χρηστών
 • Περιοδικές εκθέσεις ενεργειακών και οικονομικών αποτελεσμάτων

Η εταιρία μας επεμβαίνει στους εξής τομείς:

 • Φωτισμός
 • Θέρμανση – Ψύξη - Αερισμός
 • Θερμομόνωση & Βιοκλιματικές Εφαρμογές
  - Κτιριακό Κέλυφος
  - Κουφώματα- Υαλοπετάσματα
  - Στέγες & Οροφές
  - Φυτεμένο Δώμα
  - Υπέρυθρη Θερμογραφία στοιχείων μόνωσης, δικτύων και εξοπλισμού
 • Αυτοματισμοί (BEMS & BACs)
 • Διαχείριση ποιότητας αέρα 
 • Διαχείριση νερού

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΣ
EUROBANK
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
DUPONT
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
BRISTOL-MYERS SQUIBB
CARGLASS
NEOTEX
KEYTOURS
SINGULAR LOGIC
ATHENS HEART
KPMG
MACCANN