Πιστοποιήσεις

Αποστολή σε φίλο

Για την παροχή των υπηρεσιών μας ακολουθούμε αυστηρά τα πρότυπα ISO.

Η ALTER EGO A.E. είναι πιστοποιημένη κατά:

  • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 , Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
  • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
  • BS OHSAS 18001, Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

ΓΕΝΙΚΑ

Το ISO 9001:2008 είναι ένα διεθνές πρότυπο που σχετίζεται με τη διαχείριση ποιότητας και ιχνηλασιμότητας σε όλα τα παραγωγικά στάδια. Πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και  αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιριών. Το ίδιο το πρότυπο παρέχει τη μεθοδολογία για το συστηματικό έλεγχο των λειτουργιών μίας εταιρίας ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη. Η ALTER EGO A.E. εφαρμόζει αυστηρά το πρότυπο στο σύνολο των υπηρεσιών της, επιδιώκοντας να αναβαθμίζει τις διεργασίες και το τελικό αποτέλεσμα, που είναι η ικανοποίηση του πελάτη. 

Το ISO 14001:2004 είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστούν, ελεγχθούν και παρακολουθηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε παραγωγικής διαδικασίας, καθώς επίσης και τους παράγοντες που θα καταστήσουν διαχειρήσιμο και βελτιωμένο το όλο σύστημα. Με την εφαρμογή του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου η ALTER EGO A.E. επιδιώκει την εγκαθίδρυση ενός λειτουργικού & διοικητικού μοντέλου που στηρίζεται στις ακόλουθες τρεις δεσμεύσεις:

• Πρόληψη της ρύπανσης
• Διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης 
• Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία

Το ISO 18001:2007 είναι ένα διεθνές πρότυπο που θέτει τις θεμελιώδεις αρχές για τη διαχείριση συστημάτων υγιεινής και ασφάλειας, έτσι ώστε μια εταιρία να μπορεί να ελέγξει τους κινδύνους και να βελτιώσει την απόδοσή της. Η ALTER EGO A.E. αναγνωρίζει ότι η υγεία και ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα της σύγχρονης εργασίας και γι’ αυτό εφαρμόζει τα παραπάνω πρότυπα στοχεύοντας στην έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντός της για την ασφάλεια των εργαζομένων της, αλλά και των πελατών της.

               
ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΣ
EUROBANK
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
DUPONT
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
BRISTOL-MYERS SQUIBB
CARGLASS
NEOTEX
ELETSON
INTER PARTNER ASSISTANCE
KEYTOURS
SINGULAR LOGIC
ATHENS HEART
SARANTIS
ΝΕΑ ΟΔΟΣ
KPMG
MACCANN
SARMED
ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ