Πιστοποιήσεις

Αποστολή σε φίλο

Για την παροχή των υπηρεσιών μας ακολουθούμε αυστηρά τα πρότυπα ISO.

Πιστοποιήσεις:

ISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 14001:2015 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ISO 45001:2018 – Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία 
ISO IEC 27001:2013 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών 
ISO 37001:2016 – Σύστημα Διαχείριση για την Καταπολέμηση Δωροδοκίας και της Διαφθοράς
ISO 22301:2012 – Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας 
ISO 41001:2018 – Σύστημα Facility Management
ISO/IEC 27701:2019 - Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Απορρήτου

Βεβαιώσεις:

S&W CERTIFICATION -  Συμμόρφωση ως προς τη διασφάλιση της ασφάλειας πελατών και καταναλωτών (ευαισθητοποίηση, πρόληψη και έλεγχος των μεταδοτικών ασθενειών συμπεριλαμβανομένου και του Covid-19)
ISO 26000:2010 - Εφαρμογή Κατευθυντηρίων Οδηγιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
BS 10012:2017 - Σύστημα Διαχείριση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΣ
EUROBANK
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
DUPONT
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
BRISTOL-MYERS SQUIBB
CARGLASS
NEOTEX
KEYTOURS
SINGULAR LOGIC
ATHENS HEART
KPMG
MACCANN