Διαμόρφωση & συντήρηση χώρων πρασίνου

Αποστολή σε φίλο

Υπό τη συνεχή επίβλεψη γεωπόνου υλοποιείται η συντήρηση χώρων πρασίνου.

Η ALTER EGO Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες διαμόρφωσης και συντήρησης χώρων πρασίνου, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση των ασθενειών και γενικά την προστασία των φυτών και τη διατήρησή τους σε άριστη κατάσταση, ώστε να εναρμονίζονται αισθητικά και λειτουργικά με το περιβάλλον εργασίας των χώρων που βρίσκονται. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε χώρου πρασίνου, συντάσσεται σχετική μελέτη και καταρτίζεται μεταξύ άλλων και το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών συντήρησης πρασίνου, με στόχο τη μακροζωία των φυτών καθώς και τη διατήρηση της καλλωπιστικής τους αξίας.

 • Διαμόρφωση χώρων πρασίνου, αρχιτεκτονική τοπίου
 • Συντήρηση χώρων πρασίνου:
  - Κλάδεμα και κορφολόγημα σύμφωνα με την εποχή και τις ανάγκες του κάθε φυτού
  - Φυτοπροστασία
  - Υποστύλωση
  - Ολοκληρωμένη φροντίδα χλοοτάπητα
  - Τακτικό βοτάνισμα (ξεχορτάριασμα) των ζιζανίων
  - Καθολική ή μερική λίπανση των φυτών
  - Προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή φυτοφαρμάκων, με ψεκασμό ή και άλλες μεθόδους
  - Ανανέωση όλων των εποχιακών φυτών
  - Διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενειών & τροφοπενιών
 • Συντήρηση εσωτερικών φυτών
 • Τοποθέτηση, συντήρηση και ρύθμιση αρδευτικού συστήματος
 • Καθαρισμός κηπευτικού χώρου, αποψιλώσεις

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΣ
EUROBANK
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
DUPONT
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
BRISTOL-MYERS SQUIBB
CARGLASS
NEOTEX
KEYTOURS
SINGULAR LOGIC
ATHENS HEART
KPMG
MACCANN