Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και ανακύκλωση

Αποστολή σε φίλο

Σκοπός μας, η ενίσχυση συμμετοχής του προσωπικού σας στην ανακύκλωση.

Η ALTER EGO A.E., αναπτύσσεται δυναμικά  στο τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και των ανακυκλώσιμων υλικών συνάπτοντας σημαντικές συνεργασίες με μεγάλες εταιρίες του χώρου. Η εταιρία είναι αδειοδοτημένη για τη συλλογή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής καθώς επίσης είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Διαχειριστών Μη Επικινδύνων Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ.

Σκοπός της εταιρίας είναι η προώθηση της υπηρεσίας ανακύκλωσης σε συνδυασμό με την εταιρική Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα του πελάτη της σε θέματα βιωσιμότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Διαχείριση αποβλήτων
 • Ενοικίαση εξοπλισμού
 • Συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων αστικού τύπου
 • Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων
 • Εκπόνηση μελετών διαχείρισης αποβλήτων & χωροθέτησης εξοπλισμού

 
Ανακύκλωση

 • Εκπόνηση μελετών ολοκληρωμένης διαχείρισης ανακυκλώσιμων Υλικών
 • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων χωροθέτησης μηχανολογικού εξοπλισμού και μέσων προσωρινής αποθήκευσης
 • Προμήθεια Κάδων
 • Υπηρεσίες Συλλογής και Μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών
 • Υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης
 • Υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, διαχείρισης αποβλήτων
 • Σχεδιασμός συστημάτων ελαχιστοποίησης αποβλήτων
ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΣ
EUROBANK
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
DUPONT
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
BRISTOL-MYERS SQUIBB
CARGLASS
NEOTEX
KEYTOURS
SINGULAR LOGIC
ATHENS HEART
KPMG
MACCANN